ingilizce olarak saatler

Pazar, Ekim 4, 2009 20:40
Posted in category Grammar

İngilizcede saatler anlatımı ve testler

saat başları : it’s six o’clock (saat 6) : saat başlarını söylerken bu kalıptan sadece six yerine başka numara yazarsınız.

buçuk : it’s half past six .(saat 6 buçuk) : buçukları söylerken burada sadece six değişir. HALF PAST: BUÇUK

geçiyor: it’s ten past six : saat 6′yı 10 geçiyor..burada önce kaç geçtiği sonra saat söylenir. PAST : GEÇİYOR DEMEK

var:it’s twenty to seven : saat 7′ye 20 var..burada önce kaç var olduğu sonra saat yazılır.. TO: VAR DEMEK

AŞAĞIDAKİ ÖRNEĞİ İNCELEYİN

d5d3153b7a ingilizce olarak saatler

WWW

ingilizce saatler test

 ingilizce olarak saatler

time ingilizce olarak saatler

time ingilizce olarak saatler

tellingTimeSample ingilizce olarak saatler

timetenmin2 ingilizce olarak saatler

KT Lion King Memorable Moments Worksheet 4 ingilizce olarak saatler

Yorum Yaz