ingilizce geniş zamanla ilgili cümleler

Çarşamba, Ekim 7, 2009 14:08
Posted in category Grammar

ingilizce geniş zaman cümleleri ve türkçeleri

Nurses look after patients in hospitals.
(hemşireler hastanelerde hastalara bakarlar)

I usually go away at weekends.
(hafta sonları uzaklara giderim)

The earth goes round the sun.
(dünya güneşin etrafında döner)

I come from Canada. Where do you come from?
(ben kanadadan geliyorum)(sen nereden geliyorsun?)

`Would you like a cigarette?’ ‘No, thanks. I don’t smoke.’
(sigara istermisin?) (hayır, teşekkürler. Ben sigara içmem)

What does this word mean?
(Bu kelimee ne anlama geliyor?)

Rice doesn’t grow in cold climates.
(pirinç soğuk iklimlerde yetişmez.)

‘What do you do?’ (= What’s your job?) `I work in a shop.’
(ne iş yaparsın?)(bir dükkanda çalışıyorum)

He’s so lazy. He doesn’t do anything to help me. (not `He doesn’t anything’)
(O çok tembel. Bana yardım etmek adına hiçbirşey yapmıyor.)

I get up at 8 o’clock every morning. (not `I’m getting’)
(her sabah saat 8’de kalkarım)

How often do you go to the dentist? (not `How often are you going?’)
(ne sıklıkla dişçiye gidersin?)

Ann doesn’t drink tea very often.
(Ann çok sık çay içmez)

In summer John usually plays tennis once or twice a week.
(John yazları haftada bir ya da ik kez tenis oynar.)

I promise I won’t be late. (not `I’m promising’)
(söz veriyorum, geç kalmayacağım)

`What do you suggest I do?’ `I suggest that you…’
(ne yapmamı önerirsin?) (önerim şu ki…)

kaynak

Yorum Yaz